List pre podporovateľov

Vážení rodičia!

5. 9. 2016 bude slávnostné otvorenie Cirkevnej materskej školy (CMŠ) sv. Terézie
z Lisieux ako prvej cirkevnej materskej školy nielen v meste, ale aj v okrese Humenné. Jej
vznik vyšiel z iniciatívy práve vás – rodičov, keďže chcete vychovávať svoje deti v zdravom
a tvorivom prostredí.

Budova CMŠ je v areáli Cirkevnej spojenej školy, Duchnovičova 24, Humenné, veľmi
blízko centra mesta. Výhodou tohto umiestnenia je fakt, že deti majú svoje priestory
v samostatnej budove, ale pre svoj ďalší rozvoj a rast môžu využívať aj priestory školy, ako
sú telocvičňa, kaplnka, tabletová učebňa, jazyková učebňa, atď…

V školskom roku 2016/2017 otvárame 1 triedu pre deti od 3 – 6 rokov. Povedie ju
skúsený personál, ktorý bude mať nielen profesionálny prístup, ale i zrelé, duchovné hodnoty.
V ďalšom období otvoríme aj druhú triedu, aby sa deti prerozdelili podľa veku. Výhodou
spojenej skupiny je to, že mladšie deti sa vyvíjajú lepšie a tvorivejšie, ak majú pri sebe
starších, skúsenejších kamarátov. Predškoláci však budú mať pre svoje aktivity samostatnú
miestnosť, aby aj oni mohli napredovať vo vzdelávaní.

Cirkevná materská škola sv. Terézie z Lisieux bude nielen vzdelávať podľa štátneho
vzdelávacieho programu, ale integruje aj niektoré prvky Montessori a bude odovzdávať vieru
prirodzeným spôsobom (modlitba, scénky, spev, hra, svätá omša…). Chceme rozvinúť aj
spoluprácu s odborníkmi, ako sú psychológ, pediater a logopéd. Výučbu anglického jazyka
zveríme skúsenému lektorovi a cez tvorivé dielne podporíme aj umelecké zručnosti.
Tešíme sa na našu vzájomnú spoluprácu a dôveru. Pre bližšie informácie sledujte
stránku skolkahe.sk, kde sú uvedené aj ďalšie kontaktné informácie.

 
S pozdravom
Mgr. Matúš Bartko, PhD.
riaditeľ CSŠ, Humenné

Tento záznam bol publikovaný v aktuality . Uložiť odkaz do záložiek.