Malá cesta
pre všetkých

Naše hodnoty

ľudská a duchovná formácia

– formácia detí k ľudským i kresťanským hodnotám
– deťom sa budú venovať profesionálni pedagógovia s kresťanskými zásadami
– zmiešaná skupina detí od 3 – 6 rokov s max. počtom 21 detí v triede

SPOLUPRÁCA S RODIČMI, ODBORNíKMI

– spolupráca s rodičmi pri odovzdávaní viery prirodzeným spôsobom (hra, modlitba, spev…)
– spolupráca s odborníkmi v oblasti výchovy a správneho vývinu dieťaťa (psychológ, pediater, logopéd)

TVORIVÉ A INOVATÍVNE PRVKY

– podpora anglického jazyka v spolupráci so skúsenými lektormi, rozvoj umeleckých zručností
– rozvoj praktických činností a rozvoj tvorivosti aj pomocou prvkov Montessori

otvorenosť a vzájomná spolupráca

– využitie priestorov školy s telocvičnou, učebňami aj s kaplnkou
– spolupráca so škôlkami podobného typu na území SR, ale aj v zahraničí

" Chcela by som sa rozbehnúť do celého sveta ... "

Sv. Terézia z Lisieux

Svedectvá

Aktuality

Kontaktujte Nás !